Mae cwmni Thermify yn gwneud cyfrifiadura cwmwl ecogyfeillgar trwy ddefnyddio’r ynni ddwywaith. Gwasanaethau cwmwl ansawdd uchel gydag effaith amgylcheddol isel.

Cwmwl Thermify

Dim gwres gwastraff a dim ynni gwastraff.

Mae cwmni Thermify yn cynnig datrysiadau cyfrifiadura cwmwl i gwmnïau o bob maint. Mae ein gwasanaethau yn cyfateb i, ac yn gymharol o ran prisiau i wasanaethau arweinwyr y farchnad heb yr effaith amgylcheddol o ganolfannau data traddodiadol. Dyma gyfrifiadura cwmwl heb weinydd ac mae swp-brosesu ar gael ar raddfa we.

Defnyddio ynni ddwywaith

Pŵer cyfrifiadurol tebyg gydag allyriadau carbon is

“Mae datrysiadau Thermify yn cynrychioli gostyngiad o 75% ar gyfartaledd mewn allyriadau carbon o gymharu â chanolfan ddata reolaidd. Os nad yw gollyngiad yr oergell yn cael ei ystyried, yna mae datrysiad Thermify yn cynrychioli gostyngiad o tua 44% mewn allyriadau carbon, o gymharu â chanolfan ddata hyperscale rheolaidd. Os defnyddir ynni adnewyddadwy ar y safle i bweru datrysiad Thermify, heb ystyried carbon ymgorfforedig, mae ôl troed carbon gweithredol Thermify bron yn 0 (carbon niwtral) “ – Adroddiad Allyriadau Carbon Thermify, Climax Community Limited 2022

Buddion amgylcheddol

Cyfrifiadura gwyrdd yn wir

“Mae canolfannau data Thermify yn defnyddio 75% yn llai o garbon ar gyfartaledd na chanolfannau data traddodiadol” (Adroddiad Allyriadau Carbon Thermify, Climax Community Limited 2022) Ymhellach, mae Thermify yn defnyddio cadwyn gyflenwi Werdd, gan sicrhau bod deunydd yn dod o ffynonellau lleol i leihau ein hôl troed carbon trwy leihau cludo rhannau a chydrannau.

Buddion cymdeithasol

Gwresogi pobl, nid y byd

Mae Thermify yn defnyddio gwres wedi’i gynhyrchu gan ein canolfannau data er mwyn gwresogi cartrefi pobl. Mae hyn yn cynnwys pobl sydd fwyaf agored i niwed. Byddwn yn darparu gwres am ddim neu am bris isel neu i gartrefi mewn angen.

Buddion economaidd

Cystadleuol, Gwyrdd, Cyfrifol

Mae Thermify yn darparu gwasanaethau cyfrifiadura cwmwl am brisiau cystadleuol drwy ddefnyddio rhwydwaith dosbarthu gan ddarparu gwres i gartrefi a chefnogi gartrefi mewn angen.