Newyddion a ddigwyddiadau cyfredol Thermify

Datblygwyr mewn ynni

Roedd y wobr Datblygwyr Mewn Ynni’n cael ei rhoi i’r Thermify gan Peel NRE yn ddiweddar.

Dwedodd Dr Garry Felgate, sylfaenydd Thermify:

“Mae’n anrhydedd i wedi’i gydnabod gan banel o banwyr a dyn ni’n wrth ein fodd yn derbyn wobr hon. Hoffwn ni’n dweud diolch i Peel NRE am ei gefnogaeth. Mae’r arweinyddiaeth nhw yn egnioli adnoddau naturiol yw hollol aliniedig gyda’n ddull mewn Thermify.”

Dwedodd Jane Gaston, Cyfarwyddwr Datblygiad - Protos - Peel NRE:

“Mae cysyniad Thermify yn creu math newydd o ganolfan prosesu data sydd yn cael ei ddosbarthu ar draws miloedd dai sy’n gwresogi tai a dŵr yn uniongyrchol gyda ddoll fforddiadwy. Yn gyfnod digidol hwn, dyn ni wedi penderfynni bod hi’n cynllun go iawn i ddal wres gweddill yn wedi creu drwy broses hon ac yn defnyddio wres i ddelio gyda thlodi tanwydd. Da iawn!”

Dr Garry Felgate accepts the 'Innovations In Energy' award from Peel NRE