Defnyddio ynni, ddwywaith.

Beth pe bai math newydd o ganolfan ddata a allai gynhesu cartrefi a dŵr poeth yn uniongyrchol, yn lle boeler nwy? Un a allai ailddefnyddio'r ynni o gyfrifiadura cwmwl a chael gwared ar yr angen am ynni ychwanegol a ddefnyddir ar gyfer oeri. Dim cyfaddawd. Dim anfantais. Gwyrdd clyfar. Defnyddio ynni, ddwywaith.

Cyhoeddir yn

Beth yw Thermify?

Bydd pawb a phopeth yn elwa.

Bydd pawb yn elwa o ymuno â’r chwyldro gwyrdd, er enghraifft, o helpu’r amgylchedd, darparu gwres i’n neiniau a’n teidiau, rhoi rhyddhad i’r teuluoedd gydag incwm isel sy’n ei chael hi’n anodd talu am eu gwres, i gwmnïau’n chwilio am ddewisiadau cyfeillgar i’r amgylchedd yn eu canolfannau data. Bydd Thermify yn ymrwymedig i leihau’r pwysau ar ein hamgylchedd yn ogystal â lleihau’r pwysau ariannol ar y rheini sydd fwyaf agored i niwed yn y gymdeithas.